ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บาง... 142/0 16/10/2562
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน(ห้องผ้า) : โรงแรมไอบิส กรุงเท... 169/0 16/10/2562
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการฝ่ายบ... 186/0 15/10/2562
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความ... 183/0 15/10/2562
 5. 5เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : นนทบุรี 440/0 9/10/2562
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่... 478/0 9/10/2562
 7. 7เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงา... 776/0 30/09/2562
 8. 8เชิญคนพิการทางการได้ยิน (อ่านออก/เขียนได้) เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 817/0 27/09/2562
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต (ร... 793/0 24/09/2562
 10. 10เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประสานง... 797/0 24/09/2562
 11. 11เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานสำนั... 834/0 24/09/2562
 12. 12เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้าน HOT... 777/0 23/09/2562
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางกะปิ กทม. 622/0 23/09/2562
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบุรี 982/0 18/09/2562
 15. 15เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center ... 831/0 18/09/2562