ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 185/0 14/08/2561
 2. 2เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางรัก กทม. 96/0 14/08/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 307/1 8/08/2561
 4. 4เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 298/0 8/08/2561
 5. 5เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางบอน กทม. 238/0 8/08/2561
 6. 6เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : ยานนาวา กทม. 164/0 8/08/2561
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 274/0 8/08/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 625/0 2/08/2561
 9. 9เชิญคนพิการทางการได้ยิน-หูหนวกเข้าทำงานตำแหน่ง (แม่บ้าน/ พนักงาน... 513/0 2/08/2561
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเ... 781/4 17/07/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญ... 636/0 17/07/2561
 12. 12เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางพ... 798/0 17/07/2561
 13. 13เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ... 724/0 17/07/2561
 14. 14เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 719/0 11/07/2561
 15. 15เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหา... 848/1 10/07/2561