ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบาริสต้า : บางกอกน้อย... 268/0 14/02/2560
 2. 2เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center ... 386/0 14/02/2560
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานอนุมัติสินเ... 564/0 9/02/2560
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : สมุทรสาคร 526/1 7/02/2560
 5. 5เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : ลาดพร้าว กทม. 475/0 7/02/2560
 6. 6เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ : นนทบุร... 483/0 7/02/2560
 7. 7เชิญคนพิการ เข้าทำงานตามความเหมาะสมของความพิการ : บางนา-ตราด สมุ... 862/1 31/01/2560
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 706/0 31/01/2560
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 594/0 31/01/2560
 10. 10เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งธุรการประสานงาน : คันนาย... 654/1 24/01/2560
 11. 11เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ : นนทบุรี 925/1 19/01/2560
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย / ได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรกา... 865/0 19/01/2560
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการเ... 738/1 19/01/2560
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 760/0 19/01/2560
 15. 15เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : วัฒนา กทม. 858/0 16/01/2560