ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเอกสารและบริการ :... 390/0 11/06/2561
 2. 2เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการเอกส... 304/0 11/06/2561
 3. 3ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 563/0 11/06/2561
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/... 347/2 11/06/2561
 5. 5เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน call cente... 634/0 4/06/2561
 6. 6เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 706/1 4/06/2561
 7. 7เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 676/0 4/06/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับคว... 855/3 28/05/2561
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 847/1 28/05/2561
 10. 10เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 938/0 25/05/2561
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : โรงพยาบาลยันฮี 719/0 25/05/2561
 12. 12เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองนนทบุรี 723/0 25/05/2561
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งธุรการแผนกทรัพยากรบุคคล : หาดใหญ่ สงข... 682/0 25/05/2561
 14. 14เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 654/0 18/05/2561
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/ธุรการ : สมุทรสาคร (ม... 974/1 17/05/2561