ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) 151/0 19/01/2565
 2. 2รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการและประสานงานทั่วไป 140/0 11/01/2565
 3. 3รับสมัครคนพิการ ทำงาน บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aero soft) 455/0 8/12/2564
 4. 4รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 417/0 8/12/2564
 5. 5รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 465/0 8/12/2564
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 1080/0 5/07/2564
 7. 7เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก... 1069/0 5/07/2564
 8. 8เชิญคนพิการใช้เครื่องช่วยฟัง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี ... 680/0 10/06/2564
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม : WFH (งานทำที่บ้... 955/0 10/06/2564
 10. 10เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 849/0 2/06/2564
 11. 11เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปล... 871/0 2/06/2564
 12. 12**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่... 820/0 25/05/2564
 13. 13เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เพชรเกษม (... 740/0 24/05/2564
 14. 14เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : กบินทร... 638/0 24/05/2564
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 644/0 24/05/2564