ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : คลองสามวา กทม. 108/0 24/02/2564
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน IT Support : วังทองหลาง กทม. 109/0 24/02/2564
 3. 3เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการทางโทรศ... 106/0 24/02/2564
 4. 4เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุท... 121/0 15/02/2564
 5. 5เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค... 205/0 9/02/2564
 6. 6เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพยาบาลซ... 205/0 8/02/2564
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะป... 196/0 4/02/2564
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางแค กทม. 183/0 3/02/2564
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพ... 199/0 2/02/2564
 10. 10เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมโทรศัพท์ ... 133/0 1/02/2564
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการล... 159/0 1/02/2564
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ห้วยขวาง กทม... 149/0 28/01/2564
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 208/0 28/01/2564
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแห... 154/0 28/01/2564
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/... 186/0 28/01/2564