ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ลาดกระบัง กทม. 230/0 22/03/2560
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั... 320/0 22/03/2560
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุ... 187/0 22/03/2560
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรั... 301/0 20/03/2560
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 264/0 20/03/2560
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประชาสั... 236/0 20/03/2560
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Admin center ... 199/0 20/03/2560
 8. 8เชิญคนพิการทางการได้ยิน/สายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด... 374/0 16/03/2560
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน... 321/0 16/03/2560
 10. 10เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า : พระโขนง กท... 465/0 16/03/2560
 11. 11เชิญคนพิการที่ทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : พญาไท... 982/0 10/03/2560
 12. 12เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ : ... 579/0 10/03/2560
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแจกใบปลิว/แพ็คสินค้า : จตุจัก... 689/2 9/03/2560
 14. 14เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ/ครัว : บางเขน กทม. 545/0 9/03/2560
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 670/1 9/03/2560