ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานดูแลสวน :บางรัก ก... 203/0 21/06/2562
 2. 2เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ ... 440/0 21/06/2562
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 349/0 20/06/2562
 4. 4เชิญคนพิการที่มีทักษะกราฟฟิก เข้าทำงานตำแหน่ง Graphic Designer :... 401/0 19/06/2562
 5. 5เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ดุสิต กทม. 555/0 17/06/2562
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 463/0 17/06/2562
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Monthly Opera... 860/0 14/06/2562
 8. 8เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้... 427/0 14/06/2562
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 491/0 13/06/2562
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 491/0 13/06/2562
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เมืองชลบุรี 317/0 12/06/2562
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งงานเอกสาร ธุรการ : สามพราน นครปฐม 379/0 12/06/2562
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขาย : สามพราน นครปฐม 343/0 12/06/2562
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน) : บา... 492/0 10/06/2562
 15. 15เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางกะปิ กทม. 498/0 7/06/2562