ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน : MBK ปทุมวัน 248/0 16/11/2560
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางบ่อ สมุทรปราการ 159/0 16/11/2560
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 277/0 15/11/2560
 4. 4เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 376/0 14/11/2560
 5. 5เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่ง พนักงานซักรีด/แม่บ้าน : โรงแรมเซ็นท... 630/0 10/11/2560
 6. 6เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : จอมทอง... 562/0 10/11/2560
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 533/0 10/11/2560
 8. 8เชิญคนพิการทางการได้ยิน/ร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 539/0 9/11/2560
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุสิ... 737/0 3/11/2560
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการสำนักงาน... 708/0 3/11/2560
 11. 11เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : ราชเทวี กท... 811/0 2/11/2560
 12. 12เชิญคนพิการ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจักร กทม. 626/0 2/11/2560
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : สะพานสูง กทม. 612/0 2/11/2560
 14. 14เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : หลั... 569/0 2/11/2560
 15. 15เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการคีย์ข้อมูล : ... 1310/0 19/10/2560