ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เขตพ... 123/0 26/07/2560
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 92/0 26/07/2560
 3. 3เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนัก... 120/0 26/07/2560
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : เมืองสมุทรสาคร 59/0 26/07/2560
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 273/0 20/07/2560
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการสำนักงาน... 224/0 20/07/2560
 7. 7เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จัดทำเอกสาร : วัฒน... 255/1 20/07/2560
 8. 8เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สมุ... 452/0 18/07/2560
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 645/2 14/07/2560
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Call Center, ... 1189/0 23/06/2560
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1204/0 23/06/2560
 12. 12เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท... 914/0 21/06/2560
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1062/0 21/06/2560
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านสายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ : บาง... 1084/0 19/06/2560
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โพส... 1293/0 15/06/2560