รับด่วน 100 อัตรา กรมชลฯ-การยางฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป-คนพิการ

รับด่วน 100 อัตรา กรมชลฯ-การยางฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป-คนพิการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 98 อัตรา

โดยผู้สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rid.thaijobjob.com > พนักงานราชการ > ปี 2566

รับด่วน 100 อัตรา กรมชลฯ-การยางฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป-คนพิการ

ขณะเดียวกัน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง คือ ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ 1 อัตรา (Business Unit) และรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 54 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร

2. ปฏิบัติงานให้แก่ กยท. ได้เต็มเวลา

3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการธุรกิจ และเชี่ยวชาญ การบริหารทั่วไป เช่น ด้านอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร ตลาดยางพารา หรือตลาดสินค้าเกษตร เป็นต้น

5. มีภาวะผู้นํา ตื่นตัวเรียนรู้ สนใจนวัตกรรม มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะด้านการประสานงานเป็นอย่างดี

6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

7. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามที่ กยท. กําหนด

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมnารคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ และรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร ได้ที่ www.raot.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2566

ทาง กยท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ที่ www.raot.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2433-2222 ต่อ 141 ภายใน 25 สิงหาคม 2566

ขอบคุณ... https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_252980

ที่มา: sentangsedtee.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ส.ค.66
วันที่โพสต์: 9/08/2566 เวลา 14:28:16 ดูภาพสไลด์โชว์ รับด่วน 100 อัตรา กรมชลฯ-การยางฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป-คนพิการ