ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 150/0 18/04/2562
 2. 2เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 375/0 17/04/2562
 3. 3เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยเชฟ : วัฒนา กทม. 579/0 25/03/2562
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ฉะเชิงเทรา 712/0 25/03/2562
 5. 5เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงาน :... 722/0 21/03/2562
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานตามความเหมาะสม) : บ... 770/0 21/03/2562
 7. 7เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดสติ๊กเก... 728/2 19/03/2562
 8. 8เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด : ห้วยขวาง กทม. 1122/0 27/02/2562
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งโอเปอร์เรเตอร์ : ประเวศ กทม. 1061/0 27/02/2562
 10. 10คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานคนพิการ ... 1245/0 27/02/2562
 11. 11คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : เ... 1039/0 27/02/2562
 12. 12เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : ปทุมธาน... 1330/0 25/02/2562
 13. 13เชิญคนพิการรับสิทธิเข้ามาใช้พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ ... 1287/0 25/02/2562
 14. 14เชิญคนพิการที่สามารถดูแลตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการทั่วไป : ... 1373/0 21/02/2562
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งตามความเหมาะสม... 1277/0 21/02/2562