เปิดรับสมัครด่วน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ฝ่ายบริหารอาคาร ) ผู้พิการประเภท 3

เปิดรับสมัครด่วน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ฝ่ายบริหารอาคาร ) ผู้พิการประเภท 3

บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด ( ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานให้เช่า ) อาคารอื้อจือเหลียง ถนน พระรามที่ 4

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ฝ่ายบริหารอาคาร ) ผู้พิการประเภท 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับเอกสารที่ลูกค้า มาติดต่อฝ่ายบริหารอาคาร เช่น. แจ้งผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ -เปิดแอร์ -แจ้งซ่อมบำรุง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริการลูกค้าภายในอาคาร

2. รับเรื่อง และประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กร

3. แจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง ให้ลูกค้าทราบ

4. งานด้านเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ชาย-หญิง

2. อายุ 22-40 ปี

3. การศึกษา ม 3.- ปริญญาตรี

4. สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ได้

5. มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน

6. มีใจรักงานบริการ

7. มีความขยัน และ อดทนแรงกดดัน

8. มีทัศนคติเป็นบวก

9. มีความคิดสร้างสรรค์

10. มีความต้องการเรียนรู้งานใหม่ ๆ เสมอ

11. หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 089-534 7664 / ID LINE tun968 ( ตุ่น ธมลวรรณ )

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 20/09/2565 เวลา 09:14:28 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดรับสมัครด่วน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ฝ่ายบริหารอาคาร ) ผู้พิการประเภท 3