รับสมัครงานสำหรับคนพิการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

รับสมัครงานสำหรับคนพิการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เลขที่ 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-6599000

มีความประสงค์ต้องการรับสมัครงานสำหรับคนพิการในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

1. พนักงานสจ๊วต (ทำหน้าที่ ทำความสะอาดเครื่องใช้ในครัว, ห้องอาหาร และพื้นที่บริเวณครัว)

2. พนักงานรีดผ้า (ทำหน้าที่ รีดเสื้อผ้าของแขก ชุดยูนิฟอร์มและผ้าต่าง ๆ ที่ใช้ภายในโรงแรม เช่นผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน)

3. พนักงานคัดแยกผ้า (ทำหน้าที่ คัดแยกเสื้อผ้า และ ผ้าต่าง ๆ แต่ละชนิด เพื่อนำไปซักในเครื่องซักผ้ำ)

4. พนักงานห้องผ้า (ทำหน้าที่ คัดแยกเสื้อผ้า และ ผ้าต่าง ๆ ที่ซักรีดเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งตามจุดต่าง ๆ)

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เพศชาย หรือ หญิง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)

2. การศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) / มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปริญญาตรี

3. อายุตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี

4. สามารถทำงานเป็นรอบได้

5. มีสุขภาพแข็งแรง มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. รูปถ่าย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาบัตรขึ้นทะเบียนคนพิการ

5. หลักฐานการศึกษา และใบผ่านงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ

1. เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000 บาท ถึง 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)

2. วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วันต่อเดือน วันหยุดประจำปี วันหยุดประเพณี ฯลฯ

3. ชุดยูนิฟอร์ม และล็อกเกอร์

4. อาหารฟรี 2 มื้อ

5. ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ และประกันสังคม

ผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล เลขที่ 48 ซอยบูรพา

ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-6599000 ต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 3/05/2565 เวลา 14:12:40 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครงานสำหรับคนพิการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ