เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม : WFH (งานทำที่บ้าน)

บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชั่นส์ จำกัด

ที่อยู่ 168/22 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

- เขียนโปรแกรม สำหรับการทำงาน เช่น โปรแกรมการลางานเบื้องต้นของบริษัท

- เขียนโปรแกรมการทำงาน ที่ประเมินจากการสแกนเวลาเข้าออกของพนักงาน

- เขียนโปรแกรมรายงานการทำงานประจำวัน

- เขียนโปรแกรมการคิดเงินเดือนเบื้องต้น

- เขียนโปรแกรมอื่นๆ ตามที่บริษัทพิจารณา

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ เพศชาย/หญิง สามารถทำงาน WFH ได้ ส่งงานตามกำหนด หรือเข้าประชุมกับบริษัทเป็นครั้งคราว

ติดต่อ คุณศัญธิฌา สุธีรศักดิ์ โทรศัพท์ 080-0802534 อีเมล์ santhicha@alchemtrans.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/06/2564 เวลา 12:39:37 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม : WFH (งานทำที่บ้าน)