เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเอกสาร : ห้วยขวาง กทม.

บริษัท ล๊อตเต้ เรนท์-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ล๊อตเต้ เรนท์-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ 828 สำนักงานโอเอซิส อาคารดี ชั้น 3 ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการเอกสาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน คีย์ข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ติดต่อ นางสาวปิยนันท์ ศิริกุล โทรศัพท์ 02-2031882 ต่อ 131 อีเมล์ hr@lotteracthai.net

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/12/2563 เวลา 09:45:47 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเอกสาร : ห้วยขวาง กทม.