เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี : สนามบินสุวรรณภูมิ

แสดงความคิดเห็น

Lufthansa Services

Lufthansa Services (Thailand) Ltd.

ที่อยู่ 999 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ เดินทางมาปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิสะดวก หากมีความรู้ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถเดินได้ สื่อสารได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-1342495 แฟกซ์ 02-1342219 อีเมล์ hr@lst-thai.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/03/2561 เวลา 09:46:05 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี : สนามบินสุวรรณภูมิ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

Lufthansa Services Lufthansa Services (Thailand) Ltd. ที่อยู่ 999 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ เดินทางมาปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิสะดวก หากมีความรู้ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถเดินได้ สื่อสารได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ติดต่อ โทรศัพท์ 02-1342495 แฟกซ์ 02-1342219 อีเมล์ hr@lst-thai.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...