เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ 19/4 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน ดูแลสาธารณูปโภคของบริษัทฯ แจ้งซ่อมทรัพย์สิน อุปกรณ์สำนักงาน และประสานงานกับผู้รับเหมา บันทึกข้อมูลต่าง ๆในคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้ มีพื้นฐานด้านช่างเบื้องต้น ประสบการณ์ 1 ปี

สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เครื่องแบบพนักงาน/ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต/โบนัส ฯลฯ

ติดต่อ คุณสมสุข ทองประเทศ โทรศัพท์ 02-7845955 อีเมล์ somsuk@mitsiammotors.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/08/2560 เวลา 10:21:39 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 19/4 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน ดูแลสาธารณูปโภคของบริษัทฯ แจ้งซ่อมทรัพย์สิน อุปกรณ์สำนักงาน และประสานงานกับผู้รับเหมา บันทึกข้อมูลต่าง ๆในคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้ มีพื้นฐานด้านช่างเบื้องต้น ประสบการณ์ 1 ปี สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เครื่องแบบพนักงาน/ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต/โบนัส ฯลฯ ติดต่อ คุณสมสุข ทองประเทศ โทรศัพท์ 02-7845955 อีเมล์ somsuk@mitsiammotors.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...