เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการการขาย : ประเวศ กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท ดรีมทอย จำกัด

บริษัท ดรีมทอย จำกัด

ที่อยู่ 335/20 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการขาย จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน จัดเตรียมเอกสารและจัดเก็บเอกสาร ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พิมพ์เอกสาร คีย์ข้อมูลฝ่ายขาย และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการประเภทพิการด้านร่างกายที่เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

สวัสดิการ เงินประจำตำแหน่ง, ค่าล่วงเวลา,โบนัส, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ประกันสังคม สำหรับพนักงานขายมีเพิ่มเบี้ยขยัน, เบี้ยประชุม, ค่ารถหน่วยแทน, ค่าอายุงาน, ค่าคอมมิชชั่น

ติดต่อ คุณอาภาวรรณ สิงห์แก้ว โทรศัพท์ 085-900-3227 / Fax 02-366-0468 Website http://www.dreamtoy.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://goo.gl/iwmR8d
วันที่โพสต์: 21/04/2560 เวลา 09:57:06 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการการขาย : ประเวศ กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท ดรีมทอย จำกัด บริษัท ดรีมทอย จำกัด ที่อยู่ 335/20 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการขาย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน จัดเตรียมเอกสารและจัดเก็บเอกสาร ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พิมพ์เอกสาร คีย์ข้อมูลฝ่ายขาย และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการประเภทพิการด้านร่างกายที่เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น สวัสดิการ เงินประจำตำแหน่ง, ค่าล่วงเวลา,โบนัส, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ประกันสังคม สำหรับพนักงานขายมีเพิ่มเบี้ยขยัน, เบี้ยประชุม, ค่ารถหน่วยแทน, ค่าอายุงาน, ค่าคอมมิชชั่น ติดต่อ คุณอาภาวรรณ สิงห์แก้ว โทรศัพท์ 085-900-3227 / Fax 02-366-0468 Website http://www.dreamtoy.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...