เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ/ครัว : บางเขน กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 350 อาคารธนภัทร ถนนรามอินทรา ซอย 20 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

สถานที่ปฏิบัติงาน HOTPOT ทุกสาขาทั่วประเทศ

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ / พนักงานครัว จำนวนหลายอัตรา

รายละเอียดงาน

1. พนักงานบริการ

- รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช่น แนะนำข้อมูลของร้าน จัดหาที่นั่งให้ลูกค้า ส่ง-ขอบคุณลูกค้าเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จ เป็นต้น

- รับผิดชอบงานรับออรฺเดอร์ และดูแลลูกค้า เช่น แนะนำรายการอาหาร จดบันทึกรายการอาหาร และเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง ประสานงานกับแผนกครัว และแผนกเครื่องดื่ม ตามรายการอาหาร บริการลูกค้าระหว่างที่ลูกค้ารับประทานอาหาร และประสานงานในการเก็บเงิน

2. พนักงานครัว

- รับผิดชอบงานจัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

- รับผิดชอบงานดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ทำความสะอาด และจัดเก็บภาชนะ

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6-ปริญญาตรี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน วันหยุดต่างๆ ฯลฯ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณเชน, คุณกฤต)โทรศัพท์ 02-9438448, 086-3788709, 095-2080507

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: https://goo.gl/jC5m1I
วันที่โพสต์: 9/03/2560 เวลา 11:11:16 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ/ครัว : บางเขน กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 350 อาคารธนภัทร ถนนรามอินทรา ซอย 20 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 สถานที่ปฏิบัติงาน HOTPOT ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ / พนักงานครัว จำนวนหลายอัตรา รายละเอียดงาน 1. พนักงานบริการ - รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช่น แนะนำข้อมูลของร้าน จัดหาที่นั่งให้ลูกค้า ส่ง-ขอบคุณลูกค้าเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จ เป็นต้น - รับผิดชอบงานรับออรฺเดอร์ และดูแลลูกค้า เช่น แนะนำรายการอาหาร จดบันทึกรายการอาหาร และเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง ประสานงานกับแผนกครัว และแผนกเครื่องดื่ม ตามรายการอาหาร บริการลูกค้าระหว่างที่ลูกค้ารับประทานอาหาร และประสานงานในการเก็บเงิน 2. พนักงานครัว - รับผิดชอบงานจัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - รับผิดชอบงานดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ทำความสะอาด และจัดเก็บภาชนะ คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6-ปริญญาตรี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นกะได้ สวัสดิการ พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน วันหยุดต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณเชน, คุณกฤต)โทรศัพท์ 02-9438448, 086-3788709, 095-2080507 เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...