คนพิการทางจิตต้องการหางาน ม.35

คนพิการทางจิต ประเภท 4 สนใจงานม . 35 ประเภท จ้างเหมา หรือ จัดหาสัมปทาน ให้ขายของ หรือ งานบันทึกข้อมูล ขอและแซก Mrt หยุดเสาร์อาทิตย์

อีเมล์: vardywang1551@gmail.com

16/11/2566 เวลา 09:54:19 โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ