ฅนพิการชายเดินได้ ต้องการหางานตาม ม.35 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

นายฑิฏิวรรษ เจริญควร อายุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวท. การบัญชี

พิการทางร่างกายด้านการเคลื่อนไหว ระดับ 3

มีประสบการณ์การทำงาน ด้านธุรการ และคล้งสินค้า

โทรศัพท์ : 08-06060127

ID Line : thi-pepsi93598

อีเมล์: Jan121FRI@gmail.com

7/11/2566 เวลา 11:44:02 โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร