หางานออกแบบ Editor & motion graphic

มีทักษะ photoshop, illustration, premier pro, after effect, word,excel

มีทักษะบริหารคลังสินค้า4-5ปี

มีทักษะการขาย 7-8 ปี

อีเมล์: suteeteeradakorn@gmail.com

19/09/2566 เวลา 10:50:06 โดย นาย สุธี ธีระดากร