หางานด้านกราฟิกดีไซน์

หางานด้านกราฟิกดีไซน์ครับ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator,Word Office,Excel,Powerpoint และโปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้ 092-474-0822(แสง)

อีเมล์: workingsang03@gmail.com

14/09/2566 เวลา 21:30:49 โดย นาย แสงสุรีย์ ศรีสะอาด