*** ต่องการทำงานที่สามารถ Work from home ได้ค่ะ ติดต่อ 0949413357 ค่ะ

สวัสดีค่ะ หางานที่สามารถ Work from home ได้ค่ะ สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ค่ะ ยินดีเรียนรู้งานค่ะ งานที่เคยทำ telesale นำเสนอสินค้าทางโทรศัพท์ ทางบริษัท อนุยาตให้ Work from home ได้ค่ะ ยินดีเรียนรู้งานทุกประเภทตามความเหมาะสม หากทางบริษัทรับพิจารณา แล้วเห็นสมควรว่าทำได้ค่ะ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0949413357 ค่ะ

อีเมล์: olives.fang@gmail.com

12/09/2566 เวลา 21:36:37 โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต