หางานโซนภาคใต้ สุราษฏ์ธานี,นครศรีธรรมราช

พิการประเภท3ขาใส่บล็อคขาสามารถเดินได้ปกติแตายกของหนักไม่ได้ เคยทำด้านธุรการและตรวจสอบ และแผนกคลังสินค้า

อีเมล์: ruamthong29@gmail.com

22/03/2566 เวลา 11:54:52 โดย นางสาว พรสวรรค์ ร่วมทอง