หางานแถวสนามบินสุวรรณภูมิ

พิการทางการเคลื่อนไหว นิ้วมือขวา

ทำงานได้เหมือนคนปกติ

อีเมล์: Jokermor@gmail.com

27/02/2566 เวลา 14:17:00 โดย นาย กฤษดา เพ็ชรจันทร์ศรี