หางาน จังหวัดเชียงราย

เป็นผู้พิการ ด้านการเคลื่อนไหว ต้องการหางานทำในจังหวัดเชียงราย อายุ 27 ปี

วุฒิ ปริญญา ตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มีประสบการณ์ทำงานเป็นเลขา หัวหน้าแผนกครัวในโรงแรม 3 ปี ครับ

Line : gunestrb

Tel : 097-092-4788 ( กันย์ )

อีเมล์: panupan.san13@lamduan.mfu.ac.th

22/05/2565 เวลา 16:49:46 โดย นาย ภาณุพันธ์ แสงแก้ว