ข้าราชการบำนาญ สูงอายุและพิการ ต้องการหางาน ในอำเภอเมือง จ.นครปฐม

ผมเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ช่วยเหลือตัวเองได้ เดินได้ดีเพียงแต่ต้องใช้ไม้เท้าสองมือ มีความสามารถ ดังนี้... "เป็นวิทยากร / ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ-พิมพ์งานเวิร์ด+ป้อนข้อมูล เช่น Excell เร็วมาก+พาวเวอร์พอยน์ ในระดับดี/ นักดนตรี+อาจารย์สอนวิชาดนตรี " มีความสุขุมเยือกเย็น มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบถ่ายทอดความรู้

ต้องการใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและสังคม ถ้าเป็นงานที่สามารถทำจากที่บ้านได้ (Work From Home) ได้ก็จะยิ่งดี ค่าจ้างและเวลาทำงานสามารถตกลงต่อรองกันได้ครับ...

อีเมล์: sooksant_th@hotmail.com

17/03/2565 เวลา 11:47:52 โดย นาย สุขสันต์ ทองประสิทธิ์