ขอสมัครงานคนพิการ

นายปกร ก้านศรี เป็นผู้พิการทางการมองเห็น ต้องการสมัครงานของคนพิการในตำแหน่ง โอเปอเรเตอร์ ธุรการประสานงาน คอลเซ็นเตอร์ เคยผ่านประสบการณ์งานในด้านการประสานงาน การรับโทรศัพท์ให้ข้อมูลต่าง

หากหน่วยงานต่าง ๆ สนใจ รบกวนติดต่อได้ที่ 0817609641 อีเมล pakorn7623@gmail.com

อีเมล์: suchart9670@gmail.com

3/11/2564 เวลา 09:57:28 โดย นาย สุชาติ วิลัยเข-วา