ผู้พิการ สายตาเลือนราง สนใจทำงาน ธุรการ call center operator ครูสอนดนตรีไทย และอื่นๆตามความเหมาะสม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา

อายุ 32 ปี มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการสอน ดนตรี 8 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

อีเมล์: bord1208@gmail.com

4/06/2563 เวลา 09:47:07 โดย นาย อุกฤษ เทียนศรี