หางานควบคุมคุณภาพโรงงาน

ผมไม่สามารถพูดได้เนื่องจากตัดกล่องเสียง ก่อนผ่าตัดมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ สามารถทำแผนงานผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบระบบ PPAP and ISO. มีความรู้ เกี่ยวกับ แผ่น PCB มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

อีเมล์: chairat7122@gmail.com

28/05/2563 เวลา 09:19:33 โดย นาย ชัยรัตน์ ศุภปัญญา