ต้องการขอมาตรา35(ช่วยเหลืออื่นใด/ประกอบอาชีพอิสระ

ชื่อ วณิชย์ วาสนานุกูล อายุ52ปี อยู่จังหวัดนครสวรรค์ จบการศึกษา ม.3 ความพิการ ประเภท3 (ทางการเคลื่อนไหว /แขนขวาขาดเนื่องจากอุบัติเหตุในการทำงาน) ต้องการขอมาตรา35(ช่วยเหลืออื่นใด/ประกอบอาชีพอิสระ) เนื่องจากอายุมากแล้วมีข้อจำกัดเรื่องอายุและความพิการเฉพาะด้านจึงขอมาตรา35 ความสามารถ ได้รับการอบรมการเพาะเห็ด,ปลูกผักไฮโดรโปรนิคส์ เบอร์ติดต่อ 0809879420 ไอดีไลน์ 0809879420

อีเมล์: wwasnanukul232@gmail.com

29/04/2563 เวลา 08:51:14 โดย นาย วณิชย์ วาสนานุกูล