สมัครงาน

สนใจงานด้านธุการฝ่ายบุคคล มีประสบการณ์ด้านทำเงินเดือน ยื่นเอกสารประกันสังคม ยื่นเอกสาร VISA, WORK PERMIT ชาวต่างชาติ

อีเมล์: tanawut_m1@hotmail.com

23/04/2563 เวลา 13:28:26 โดย นางสาว บุญญาฤทธิ์ จันทร์ทุ่ง