ต้องการทำงาน ใน กทม.

นายวิเชียร พระนาค อายุ 34 ปี จบม.3 พิการร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานในพื้นที่ กทม. มีความสามารถด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่อยู่ ซ.วงศ์สว่าง21 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 08 0611 0488

อีเมล์: -

6/08/2556 เวลา 13:11:14 โดย นาย วิเชียร พระนาค