ต้องการงานด่วน!! 080-645-3819

อริษา แสงสว่าง อายุ21ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

** พิการแขน-ขาผิดรูปอ่อนแรง เดินได้ (ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก)

มีความต้องการทำงานหารายได้เพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ MS Office ในการทำงานเอกสารต่างๆ , สามารถวิเคราะห์/ซ้อมบำรุง/ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

***ต้องการที่พักที่ใกล้ที่ทำงาน เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทาง

ติดต่อ 080-645-3819

email :: ars.ssw@gmail.com

อีเมล์: ars.ssw@gmail.com

25/07/2556 เวลา 15:24:15 โดย นางสาว อริษา แสงสว่าง