ต้องการทำงาน ในจังหวัดระยองครับ

โรงงาน หรือ บริษัทใด สมารถรับคนพิการทางร่างกาย (เดินได้) เข้าทำงานได้ กรุณาด้วยนะครับ

086-8470478 ขอบคุณครับ

อีเมล์: cotaro.samurai@gamil.com

10/07/2556 เวลา 12:50:40 โดย นาย โชคนิธิ แสงอรุณ