พิการแขนซ้ายอ่อนแรงต้องการทำงานครับ

มีความสามารถ

MS Office/Soft ware/Hard ware

สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์และรถยนต์

มีประสบการณ์

ทำสติ๊กเกอร์สินค้า และ ควบคุมดูแลสต๊อกบรรจุภัณฑ์สินค้า

ติดต่อสั่งซื้อบรรจภัณฑ์สินค้า

อีเมล์: garangter@gmail.com

8/07/2556 เวลา 20:11:50 โดย นาย ณัฐพงศ์ เจริญฤทธิธรรม