มีประสบการณ์ทำงานหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะด้านสรรหาบุคคล

เป็นคนพิการทางการเห็น แต่สามารถทำงานได้หลากหลายตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานหลากหลายสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้มากมายหลายโปรแกรม เดินทางเองได้ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความพยายามสูง

อีเมล์: guzkung@hotmail.com

5/07/2556 เวลา 15:23:23 โดย นางสาว ภัคธีมา เที่ยงตรง