พิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานคอมฯ/ธุรการ/ประชาสัมพันธ์

พิการร่างกาย-เดินได้(แขน-ขาอ่อนแรง) กทม.(ดินแดง) จบป.ตรี ต้องการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ หรือธุรการ ในกทม. หรือต่างจังหวัด(มีที่พัก) สามารถแก้ไข-ติดตั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้ พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานบันทึกข้อมูล โทร.080 773 8918

อีเมล์: sssureewan@gmail.com

4/07/2556 เวลา 14:34:50 โดย นางสาว สุรีย์วัล แจ้งสัจจา