ต้องการเป็นครู/เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา

ต้องการทำงานอาชีพครู หรือเจ้าหน้าที่สายการศึกษา จบการศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อีเมล์: happybird7day@gmail.com

3/07/2556 เวลา 17:23:51 โดย นาย ธนชัย ใจสา