หางาน

พิการทางการเคลื่อนไหว โดยต้องใช้ไม้ค้ำยันในการช่วยเดิน ชื่อนาย วิทยา ศิริพร

อีเมล์: wittaya_si@hotmail.com

3/07/2556 เวลา 08:41:05 โดย นาย วิทยา ศิริพร