พิการทางสายตาด้านขวา1ข้าง ขอโอกาสทำงาน

ต้องการทำงานด่วนค่ะ ย่านนนทบุรีใกล้เคียง เงินเดือนแล้วแต่จะพิจารณาให้ค่ะ เพราะพิการทางสายตา1ข้าง

อีเมล์: tharason999@hotmail.com

3/07/2556 เวลา 05:04:06 โดย นาง ธนันดา ธาราสนธิ์