ต้องการทำงานค่ะ

ต้องการงานทำ ดิฉันเคยทำงานด้านธุรการ รายละเอีดของงานที่ดิฉันเคยทำ คือ งานด้านเอกสารทั้งหมด และตั้งเบิกเงินเดือนพนักงาน

อีเมล์: mochan_2525@hotmail.com

25/06/2556 เวลา 22:02:46 โดย นางสาว อรพรรณ บุญยืน