คนพิการต้องการทำงานย่านดอนเมือง-สพานใหม่

งานอะไรก็ได้ครับ ความพิการทางด้านจิตใจคือกลัวแดดครับ 08639329204

อีเมล์: vichaitanprawat@hotmail.co.th

22/06/2556 เวลา 22:59:57 โดย นาย วิชัย ตันประวัติ