หางานออนไลน์ งานผ่านอินเทอร์เน็ต ทำที่บ้านได้ ไม่ต้องไปอบรม

เป็นงานออนไลน์ หรืองานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถทำที่บ้านได้ โดยไม่ต้องมีการอบรมนอกสถานที่ พร้อมที่จะรับการสอนงานผ่านสื่อออนไลน์ เช่น facebook, skype,vdo cam ลักษณะงานเป็นงาน คีย์ข้อมูล / พิมพ์งาน / โปรโมทเว็บไซต์ ต่างๆ

อีเมล์: cholathee@outlook.com

9/06/2556 เวลา 09:12:44 โดย นาย ชลธีร์ สายป้อง