คนพิการเดินได้-ช่วยเหลือตัวเองได้ หางานเขียนแบบ สมุทรปาการ

กำลังเรียนวิศวะกร เสาทร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีประทุม หางานแถวบางพลี หยุดเสาทร์-อาทิตย์

มีประสบการณ์เขียนแบบเครื่องจักร 5 ปีแล้วครับ

INVENTER AND AUTOCAD 0833586022

อีเมล์: mammsi@windowslive.com

3/06/2556 เวลา 09:16:07 โดย นาย เอกวัฒน์ อุดมรัตน์