ต้องการเปลี่ยนงานด่วนๆ มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทุกอย่าง

จบ ป.ตรีทำงานฝ่ายบุคคล พิมพ์เอกสาร สัมภาษณ์งาน คีย์ข้อมูล ประสานงาน ปัจจุบันเงินเดือน14970 เงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท ติดต่อ 080-4495507 ไม่มีอุปสรรคในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนโต

อีเมล์: worawootbus@gmail.com

13/05/2556 เวลา 23:03:20 โดย นาย วรวุฒิ แสนมะฮุง