อยากได้งานทำค่ะ

อยากได้งานทำค่ะถ้ามีที่พักด้วยยิ่งดีค่ะ จบ ม.6 ค่ะ ปัจจุบันเย็บซ่อมผ้าอยู่กะบ้านรายได้ไม่พอใช้จ่าย พิการนั่งรถเข็น ลักษณะงานแล้วแต่ทางบริษัทเห็นสมควรสนใจติดต่อได้ที่ โทร.086-2450662 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อีเมล์: kaew.kon@hotmail.co.th

9/04/2556 เวลา 11:08:24 โดย นางสาว จินตนากรณ์ ศรีภักดิ์