ต้องทำงาน สมาคม หรือ มูลนิธิฯ

ต้องการเข้าทำงานสถานที่ สมาคม หรือมูลนิธิ

ความพิการ แขน,ขา อ่อนแรงข้าง เสียงเล็ก (ซี พี)

การศึกษา จบปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วิชาเอก การโฆษณา

ประสบการการทำงาน ล่าสุด เป็นวิทยากร สอนคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ให้กับสมาคมส่งเสริมอาชีพ นครสวรรค์

อีเมล์: kang_k7@hotmail.com

31/03/2556 เวลา 14:29:13 โดย นาย สุรศักดิ์ ธีมะสถิตย์