พิการร่างกายเดินได้ชาย ต้องการทำงานธุรการ,ประสานงานทั่วไป,คอมพิวเตอร์ ในสุพรรณบุรี

นายมณฑล บุญแจะ อายุ 27 ปี จบ ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีประสบการณ์ ทำงาน ธุรการ ประสานงานทั่วไป ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ เคยทำร้าน internet ใช้โปรแกรม ms office,photoshopขับรถยนต์ได้ มีรถและใบขับขี่ ต้องการทำงานในสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 085-1867151 e-mail. boonjae_mon@hotmail.com

อีเมล์: boonjae_mon@hotmail.com

24/03/2556 เวลา 21:18:22 โดย นาย มณฑล บุญแจะ