ต้องการ สมัครงานเป็นพนักงานธุรการบันทึกข้อมูล

ผมชื่อ อภิรักษ์ กิจสรวงษ์ เป็นพิการหูตึง สื่อสารพูดได้ไม่ใช่ภาษามือ จบป.ตรี สาขาวิศวกรรม ต้องการ สมัครงานเป็นพนักงานธุรการบันทึกข้อมูล แถวกรุงเทพ ติดรถไฟฟ้าใกล้เคียงน่ะครับ

อีเมล์: url]

to_love_klsorswng@]klsorawng@hotmail.com

to_love_klsorswng@[/url]

23/03/2556 เวลา 10:03:07 โดย นาย อภิรักษ์ กิจสรวงษ์