ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 20/02/2566
 2. 77คนพิการทางจิตต้องการหางานทำ โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 14/02/2566
 3. 78หางานแถวจรัญสนิทวงศ์ระแวกอื่นขออยู่ใกล้btsใช้คอมได้ค่ะ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 12/02/2566
 4. 79****หางานด่วนๆๆมากๆค่ะ ตามความเหมาะสมหรืองานที่สามารถให้ทำที่บ้า... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 10/02/2566
 5. 80คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 1/02/2566
 6. 81มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 1/02/2566
 7. 82หางานแถวจรัญสนิทวงศ์ใช้คอมได้ค่ะ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 31/01/2566
 8. 83หางานแถวจรัญสนิทวงศ์ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 31/01/2566
 9. 84น.ส ธนาพร ขำพุด โดย อื่นๆ 30/01/2566
 10. 85หางานคนพิการ สมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 30/01/2566
 11. 86คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it sopport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 29/01/2566
 12. 87หางานแถมจรัญสนิทวงศ์ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 25/01/2566
 13. 88ต้องการหางาน แถวสมุทรปราการ โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 25/01/2566
 14. 89ต้องการหางานตามความเหมาะสมหรืองานที่สามารถทำที่บ้านได้ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 22/01/2566
 15. 90คนพิการต้องการหางาน โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 16/01/2566