ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76หางานแถวจรัญเพชรเกษมตากสิน โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 28/03/2564
 2. 77ต้องการหางานทำใหม่คะ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 24/03/2564
 3. 78ขาขาดข้างขาวเดินได้หางานครับ โดย นาย เฉลา ดำอำ 23/03/2564
 4. 79หางานสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 22/03/2564
 5. 80หางานครับ โดย นาย พีรพล ดีนาน 18/03/2564
 6. 81ต้องการหาทำด่วน โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 14/03/2564
 7. 82ต้องการหางานคนด่วน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 12/03/2564
 8. 83ต้องการหางาน โดย นางสาว ตะวันทิพย์ พุ่มฉัตร 10/03/2564
 9. 84หางานบัญชี-คีย์ข้อมูล จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 8/03/2564
 10. 85หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 8/03/2564
 11. 86ต้องการงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสาว วิภาวี จุ่งพิวัฒน์ 1/03/2564
 12. 87ต้องการหางานทำด่วนค่ะ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 1/03/2564
 13. 88หาสมัครงาน โดย นางสาว สาริศา บุญวงศ์ 27/02/2564
 14. 89สมัครงานคนพิการประเภท 2 โดย นางสาว สุธาทิพย์ ภู่นิเทศ 26/02/2564
 15. 90หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 24/02/2564