ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76หางานครับวุฒิ ปสว. ออกสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ครับ โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 13/09/2564
 2. 77หางานครับวุฒิ ปสว. ออกสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ครับ โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 13/09/2564
 3. 78หางานค่ะ ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์์ 0618288836 นุ่น โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 9/09/2564
 4. 79ต้องการสมัครงาน โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 30/08/2564
 5. 80หางานคนพิการ สมุทรปราการ แพรกษา โดย นาย ศวัส สมัยตรี 23/08/2564
 6. 81หางานในจังหวัดนครปฐมเดินทางไม่ไกลจากบ้าน 0656178939 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 23/08/2564
 7. 82คคนพิการร่างกายเดินได้ต้องการงานจังหงัดนครปฐม โทร 0656178939 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 17/08/2564
 8. 83ผู้พิการเดินได้ต้องการทำงานนครปฐม หรือ งาน ม.35 และงานที่มีที่พั... โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 17/08/2564
 9. 84หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วครับ พน้อ... โดย นาย ศวัส สมัยตรี 14/08/2564
 10. 85หางานฉะเชิงเทรา ชลบุรี โดย นาย อนุรักษ์ สุวรรณหลำ 13/08/2564
 11. 86หางาน โดย นาย อนุรักษ์ สุวรรณหลำ 13/08/2564
 12. 87หางานในนนทบุรี โดย นาย ภาคภูมิ ศิธรกุล 6/08/2564
 13. 88หางานคนพิการ ในจังหวัดสมุทรปราการ พมีบัตรคนพิการพร้อมเริ่มงานทัน... โดย นาย ศวัส สมัยตรี 3/08/2564
 14. 89สนใจงานฝ่ายผลิต โดย นาย ทวีทรัพย์ พรหมจันทร์ 24/07/2564
 15. 90หางานราชการ โดย นางสาว ศุภาวรรณ สารคาม 14/07/2564