ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76ต้องการทำงานค่ะ โดย นางสาว มะลัยวรรณ จันทร์มาลา 10/11/2562
 2. 77หางาน Freelance โดย นาย ณฐกร ทองอ่อน 4/11/2562
 3. 78เปลี่ยนงาน​ใหม่​ บัญชี​ขั้นต้น​-คีย์ข้อมูล​ โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 3/11/2562
 4. 79สนใจงานประจำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 2/11/2562
 5. 80ต้องการหางาน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 1/11/2562
 6. 81หางานสำหรับคนพิการ โดย นางสาว ธีรกาล ใจหาญ 31/10/2562
 7. 82หางานรับโทรศัพท์ call center หรืองานอื่นๆตามความเหมาะสมค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 21/10/2562
 8. 83บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด โดย นาย ภราดร กองลี 20/10/2562
 9. 84หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 15/10/2562
 10. 85ธนากร กังกิติคุณ โดย นาย นาย ธนากร กังกิติคุณ 12/10/2562
 11. 86ว่าง ต้องการหางานแถวบางนาบางพลี โดย นาย อัศนัย พุฒรังษี 10/10/2562
 12. 87หางานทำใกล้บ้าน จังหวัดสตูล โดย นางสาว นิตยา หลังยาหน่าย 9/10/2562
 13. 88หางานในสมุทนปราการครับ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 8/10/2562
 14. 89ต้องการหางานทำ แถวประจวบ-ปราณบุรี-หัวหิน โดย นางสาว อมรทิพย์ ปิ่นแก้วกาญจน์ 4/10/2562
 15. 90ด่วนเริ่มงานได้ทันที!!!หางานหยุดเสาร์อาทิตย์ โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 30/09/2562