ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61ต้องการหางานทำใหม่ด่วนคะ โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 21/05/2564
 2. 62ต้องการหางานคนพิการทำด่วนค่ะ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 20/05/2564
 3. 63คนพิการหางานค่ะรังสิต- ธัญบุรี โดย นางสาว 17/05/2564
 4. 64ต้องการหางานด่วน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 30/04/2564
 5. 65หากมีการเปิดสอบราชการตำแหน่งคนพิการ โดย นาย ภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง 29/04/2564
 6. 66ต้องการหางานคนพิการทำด่วนค่ะ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 29/04/2564
 7. 67หางานสมุทรปราการ พร้อมเริ่มงาน โดย นาย ศวัส สมัยตรี 27/04/2564
 8. 68ปริญญาตรี. หางานโซน BTS,MRT พิการการเคลื่อนไหว(ไม่ใช้กายอุปกรณ์/... โดย นางสาว พรรุจา ธัญชนินกัญปภา 21/04/2564
 9. 69หางานในสมุทนปราการครับ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 21/04/2564
 10. 70หางานใหม่ โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 20/04/2564
 11. 71ณัฐวัฒน์ จำปาแดง โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 19/04/2564
 12. 72หางานสมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 15/04/2564
 13. 73หางาน นครราชสีมา โดย นาย พิชิตชัย ทองคำ 9/04/2564
 14. 74ทัศนีย์พร ภูหงษ์ทอง โดย นางสาว ทัศนีย์พร ภูหงษ์ทอง 5/04/2564
 15. 75หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 31/03/2564