ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61****หางานด่วนๆๆมากๆค่ะ ตามความเหมาะสมหรืองานที่สามารถให้ทำที่บ้า... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 10/02/2566
 2. 62คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 1/02/2566
 3. 63มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 1/02/2566
 4. 64หางานแถวจรัญสนิทวงศ์ใช้คอมได้ค่ะ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 31/01/2566
 5. 65หางานแถวจรัญสนิทวงศ์ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 31/01/2566
 6. 66น.ส ธนาพร ขำพุด โดย อื่นๆ 30/01/2566
 7. 67หางานคนพิการ สมุทรปราการ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 30/01/2566
 8. 68คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it sopport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 29/01/2566
 9. 69หางานแถมจรัญสนิทวงศ์ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 25/01/2566
 10. 70ต้องการหางาน แถวสมุทรปราการ โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 25/01/2566
 11. 71ต้องการหางานตามความเหมาะสมหรืองานที่สามารถทำที่บ้านได้ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 22/01/2566
 12. 72คนพิการต้องการหางาน โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 16/01/2566
 13. 73คนพิการต้องการหางาน โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 16/01/2566
 14. 74หาพนักงานตำแหน่ง ธุรการประสานงาน โดย อื่นๆ 3/01/2566
 15. 75มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 3/01/2566