ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61ต้องการหางานทำ โดย นาย พงษ์ธณัฐ เปรี่ยมมงคลกุล 14/01/2563
 2. 62ต้องการหางานราชการ โดย นางสาว โซฟียะ กาหลง 13/01/2563
 3. 63หางานทำช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 โดย นางสาว กาญจนา เตชนันท์ 7/01/2563
 4. 64พิการด้านการเคลื่อนไหว ต้องการหางานแนวรถไฟฟ้า ( พักอาศัยย่านเตาป... โดย นางสาว พรรุจา ธัญชนินกัญปภา 6/01/2563
 5. 65เปลี่่ยนงานและหางานทำ คีย์ข้อมูล-บัญชีขั้นต้น โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 1/01/2563
 6. 66หางานทำค่ะ โดย นางสาว กรีนวรา ทองสุขดี 30/12/2562
 7. 67ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 26/12/2562
 8. 68หางานจ่ายเงินรายวันครับ โดย นาย ตุ๋ย สุขสำราญ 7/12/2562
 9. 69นายสมชาย บริบูรณ์ โดย นาย สมชาย บริบูรณ์ ต้องการความช่วยเหลืออื่นใดตามมาตรา35ปลูกผ 4/12/2562
 10. 70หางานค่ะ โดย นางสาว จันทรา ยิ้มเปีย 25/11/2562
 11. 71สนใจทำงานแถวๆนวนคร บางประอิน โดย นางสาว กวิตา ศรแก้ว 20/11/2562
 12. 72สนใจงานประจำครับ โดย นาย ณัฐวัฒน์ จำปาแดง 19/11/2562
 13. 73เหมาช่วงงานเหมาสินค้าคนพิการมาตรา 35 โดย นาย วุฒิชัย Xxxx 18/11/2562
 14. 74ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 14/11/2562
 15. 75ต้องการหางานค่ะ โดย นางสาว ทองนพรัตน์ เทียนชัยมงคล 13/11/2562