ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 4

 1. 46หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วครับ พน้อ... โดย นาย ศวัส สมัยตรี 14/08/2564
 2. 47หางานฉะเชิงเทรา ชลบุรี โดย นาย อนุรักษ์ สุวรรณหลำ 13/08/2564
 3. 48หางาน โดย นาย อนุรักษ์ สุวรรณหลำ 13/08/2564
 4. 49หางานในนนทบุรี โดย นาย ภาคภูมิ ศิธรกุล 6/08/2564
 5. 50หางานคนพิการ ในจังหวัดสมุทรปราการ พมีบัตรคนพิการพร้อมเริ่มงานทัน... โดย นาย ศวัส สมัยตรี 3/08/2564
 6. 51สนใจงานฝ่ายผลิต โดย นาย ทวีทรัพย์ พรหมจันทร์ 24/07/2564
 7. 52หางานราชการ โดย นางสาว ศุภาวรรณ สารคาม 14/07/2564
 8. 53หางานคนพิการประเภท3แถวจรัญสนิทวงศ์หรือระแวกใกล้เคียงค่ะ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 3/07/2564
 9. 54หางานสมุทรปราการธุการ พร้อมเริ่มงานทันที โดย นาย ศวัส สมัยตรี 21/06/2564
 10. 55หางานคนพิการทางสายตา นายสุชาติ วิลัยเขวา โดย นาย สุชาติ วิลัยเข-วา 20/06/2564
 11. 56หางานคนพิการ ในจังหวัดสมุทรปราการ ช้วยเหลือตัวเองได้ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 1/06/2564
 12. 57ต้องการเปลี่ยนใหม่ โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 31/05/2564
 13. 58หางาน จังหวัดอยุธยาคะ โดย นางสาว สุนิสา แสงทับทิม 28/05/2564
 14. 59หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 25/05/2564
 15. 60ปริญญาตรี หางานธุรการ-ประสานงาน-งานบุคคล พิการการเคลื่อนไหว(ไม่ใ... โดย นางสาว พรรุจา ธัญชนินกัญปภา 24/05/2564