ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 4

 1. 46หางานด้านกฎหมาย กทม (บริษัท/ราชการ)หรือทนายความหรือติดต่อจ้างว่... โดย นาย นายกีรนันท์ บุญชูวงค์ 15/02/2563
 2. 47ต้องการหางานด่วนและใกล้ที่พัก โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 12/02/2563
 3. 48ต้องการหางานทำที่ใกล้ๆหอพัก โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 11/02/2563
 4. 49หางานด่วนพร้อมเริ่มงานทันที โดย นาย ตวงชัย เทพจร 1/02/2563
 5. 50หางานด่วนตกงาน โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 27/01/2563
 6. 51เปลี่่ยนงานและหางานทำ คีย์ข้อมูล-บัญชีขั้นต้น โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 27/01/2563
 7. 52หางานคนพิการจบ ป.ตรี โดย นางสาว นัฐิญา เเสนบัวคำ 25/01/2563
 8. 53หางานทำพักแถวบางเขนคับ โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 22/01/2563
 9. 54คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ หางานทำ โดย นาย ธเนศร์ ปาแดง 22/01/2563
 10. 55คนพิการทางการเคื่อนไหว-เดินได้ โดย นาย ธเนศร์ ปาแดง 22/01/2563
 11. 56หา งานด่วน พร้อมทำงาน โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 22/01/2563
 12. 57ต้องการหางานด่วน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 21/01/2563
 13. 58พร้อมเริ่มงานทันที ผู้พิการสายตาเลือนราง โดย นาย วุฒิชัย Xxxx 20/01/2563
 14. 59หางานครับ โดย นาย กฤษณ์พงค์ เหมือนขาว 19/01/2563
 15. 60เปลี่่ยนงาน(ด่วน)​และหางานคีย์ข้อมูล-บัญชีขั้นต้น โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 16/01/2563