ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 4

 1. 46ข้าราชการบำนาญ สูงอายุและพิการ ต้องการหางาน ในอำเภอเมือง จ.นครปฐ... โดย นาย สุขสันต์ ทองประสิทธิ์ 17/03/2565
 2. 47ข้าราชการบำนาญ สูงอายุและพิการ ต้องการหางาน ในอำเภอเมือง จ.นครปฐ... โดย นาย สุขสันต์ ทองประสิทธิ์ 17/03/2565
 3. 48หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 17/03/2565
 4. 49มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 8/03/2565
 5. 50มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 21/02/2565
 6. 51มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 30/01/2565
 7. 52หางานคนพิการทางการได้ยิน โดย นางสาว แพรสญา ยานเจริญ 26/01/2565
 8. 53หางานทำหางานทำครับ โดย นาย สามารถ เอี่ยมสอาด 19/01/2565
 9. 54หางานทำคำรับ โดย นาย บุญส่ง เหลี่ยมเคลือบ 14/01/2565
 10. 55มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน (ด่วนค่ะ) โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 12/01/2565
 11. 56หางานคนพิการ สมุทรปราการ แพรกษา โดย นาย ศวัส สมัยตรี 11/01/2565
 12. 57หางานทำ โดย นางสาว นัฐพร มุขสมบัติ 10/01/2565
 13. 58มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 26/12/2564
 14. 59มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 14/12/2564
 15. 60ต้องการหางานทำด่วน โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 1/12/2564