ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 124

 1. 1846อยากได้งานทำค่ะ โดย นางสาว จินตนากรณ์ ศรีภักดิ์ 9/04/2556
 2. 1847ปิยพงษ์ เอมสั้น โดย นาย ปิยพงษ์ เอมสั้น 8/04/2556
 3. 1848อยากได้งานที่สามารถรับมาทำที่บ้านได้ โดย นางสาว ประนอม กันทเนตร 8/04/2556
 4. 1849ทำงานธุรการ คีย์ข้อมูล รับโทรศัพท์ แถวระยอง ปลวกแดง โดย นางสาว สุธาทิพย์ บุญเนื่อง 5/04/2556
 5. 1850ต้องทำวานด่วนๆๆ แถวแจ้งวัฒนะ หลักลี่ เมืองทอง สะพานใหม่ บางเขน โดย นางสาว ภัคจิรา จันทะวงศ์ 2/04/2556
 6. 1851ต้องทำงาน สมาคม หรือ มูลนิธิฯ โดย นาย สุรศักดิ์ ธีมะสถิตย์ 31/03/2556
 7. 1852ต้องการทำงานด่วนค่ะ!!แถวกทมและปทุมธานี(รังสิต) โดย นางสาว 30/03/2556
 8. 1853ต้องการทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) โดย นาย เสกสรรค์ ภิเภก 27/03/2556
 9. 1854หางานทำด่วนค่ะ โดย นาง นีรนาถ กลิ่นหอม 25/03/2556
 10. 1855พิการร่างกายเดินได้ชาย ต้องการทำงานธุรการ,ประสานงานทั่วไป,คอมพิว... โดย นาย มณฑล บุญแจะ 24/03/2556
 11. 1856อยากหางานทำแถวบางนา คลองเตย โดย นางสาว สุมาพร ละชั่ว 24/03/2556
 12. 1857ผมอยากทำงานในตำแหน่ง พนักงานธุรการ โดย นาย พิชัย ดาทอง 24/03/2556
 13. 1858ต้องการ สมัครงานเป็นพนักงานธุรการบันทึกข้อมูล โดย นาย อภิรักษ์ กิจสรวงษ์ 23/03/2556
 14. 1859ต้องการทำงาน partime โดย นาย จิรยุทธ กุลวาไชย 22/03/2556
 15. 1860ต้องการทำงานด้านออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ค่ะ โดย นางสาว กมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ 22/03/2556