ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 123

 1. 1831หางานที่กทม.(หูหนวก) โดย นาย จักรเพชร งวศ์นนทภูมิ 3/05/2556
 2. 1832ต้องการหาสมัคร บริษัท อื่น จาก กทม. โดย นาย กฤษฎา แก้วเจริญ 3/05/2556
 3. 1833หางานพาททาม ถอดแถบการบันทึกเสียยง หรืองานแปลเอกสาร โดย นาย ปิยะณัฐ ทองมูล 1/05/2556
 4. 1834หางาน โดย นาย พร นามคำ 1/05/2556
 5. 1835ต้องการงาน เพราะต้องการเงิน โดย นางสาว ศุภลักษณ์ 1/05/2556
 6. 1836หางานทำที่เดินทางโดยเรือด่วนไปถึงที่ทำงานได้ (ไม่สะดวกนั่งรถเมล์... โดย นางสาว กัญญารัตน์ สุขเมือง 29/04/2556
 7. 1837อยากได้งานที่มั่นคง โดย นาย ไกรศักดิ์ พรมดี 24/04/2556
 8. 1838ต้องเปลี่ยนงานใหม่ โดย นางสาว เปรมฤดี เหมือนเดช 24/04/2556
 9. 1839ต้องการทำงานพนักงานส่งเอกสาร ด่วนมาก โดย นางสาว สุวลี ขานฉนวน 22/04/2556
 10. 1840ต้องการหาสปอนเซอร์สนับสนุนด้านกีฬาครับ โดย นาย คมกฤษณ์ จริตสัจ 21/04/2556
 11. 1841หางานทำด่วนครับ โดย นาย ณัฐพล ปราบพาล 21/04/2556
 12. 1842ผมอยากได้งานทำครับ ช่วยผมหน่อยครับขอบคุณครับที่กรุณา โดย นาย ฐกลภัค เชื้อสมชาติ 16/04/2556
 13. 1843ต้องหางานทำแถวถนนรามคำแหงค่ะ โดย นางสาว วันทนี ไกรวุฒิวงศ์ 12/04/2556
 14. 1844อยากได้งานทำค่ะ โดย นางสาว จินตนากรณ์ ศรีภักดิ์ 9/04/2556
 15. 1845ปิยพงษ์ เอมสั้น โดย นาย ปิยพงษ์ เอมสั้น 8/04/2556