ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 122

 1. 1816ธนิต วิมาลย์ โดย นาย ธนิต วิมาลย์ 15/05/2556
 2. 1817พิการชายเดินได้ต้องการทำงาน โดย นาย ฉัตรวิโรจน์ บุญสกุลฤทธิ์ 15/05/2556
 3. 1818กรุงเทพฯ โดย นาย ศุภมิตร ดำคล้ำ 14/05/2556
 4. 1819 กรุงเทพ โดย นาย วีระศักดิ์ โฆสิต 14/05/2556
 5. 1820ต้องการเปลี่ยนงานด่วนๆ มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล ใช้ชีวิตเหม... โดย นาย วรวุฒิ แสนมะฮุง 13/05/2556
 6. 1821งานบัญชี จบโทบริหาร เงินเดือน 25,000 ขึ้น ด่วน โดย นางสาว ศริญญา อาจหาญ 10/05/2556
 7. 1822ต้องการมีงานทำ โดย นางสาว ทัศนี นิยมดุษดี 6/05/2556
 8. 1823จากเรื่องจริง สถานประกอบการควรอ่าน โดย นาย แบงค์ น้ำพุ 6/05/2556
 9. 1824คนพิการแขน1ข้างหางานทำครับ โดย นาย นิกร วาจาจิตร์ 6/05/2556
 10. 1825ฅนพิการชายเดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร - นนทบุร... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 6/05/2556
 11. 1826ต้องการเปลี่ยนงาน 0874290100 โดย นาย ก 6/05/2556
 12. 1827หางานในระยอง โดย นาย วิหค อาจบัณฑิต 5/05/2556
 13. 1828สมัครงานพนักงานบริการและงานครัว ร้านอาหารด่วน โดย นางสาว นิตย์ นนทอง 4/05/2556
 14. 1829หางานที่กทม.(หูหนวก) โดย นาย จักรเพชร งวศ์นนทภูมิ 3/05/2556
 15. 1830ต้องการหาสมัคร บริษัท อื่น จาก กทม. โดย นาย กฤษฎา แก้วเจริญ 3/05/2556