ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 120

 1. 1786หางานครับ โดย นาย พศิน จันพร้อม 21/05/2556
 2. 1787หางาน โดย นางสาว นันทนา กิรัมย์ 20/05/2556
 3. 1788ผมหางานอยู่คับ โดย นาย พันพงษ์ ชัชวาลาพันธุ์ 20/05/2556
 4. 1789พิการร่างกายแขนขาขวา ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 20/05/2556
 5. 1790พิการทางการได้ยิน ต้องการหางานด่วนค่ะ โดย นางสาว ธนพร บรรจงรัตน์ 20/05/2556
 6. 1791หางานเเถวบางปูหรือไกล้เคียงด่วนมากๆค่ะ โดย นางสาว อัญริสา พรมวัง 18/05/2556
 7. 1792ต้องการหางานเกี่ยวกับธุรการ ในพื้นที่พัทยา หรือโรงงานในชลบุรีที่... โดย นางสาว ปาริชาต แย้มอรุณ 17/05/2556
 8. 1793ต้องการเปลี่ยนงานครับงานควบคุมการผลิต วางแผน จัดซื้อ โดย นาย ไชยศักดิ์ พิมุขเจริญฤทธิ์ 17/05/2556
 9. 1794นายกีรนันท์ บุญชูวงค์ โดย นาย กรุง มะยมหิน 16/05/2556
 10. 1795คนพิการเดินได้ต้องการทำงานตามความเหมาะสม โดย นาย ธานิน เสมอตระกูล 16/05/2556
 11. 1796หางานที่กรุงเทพฯ รับคนพิการ โดย นางสาว เพียงใจ มนมิภักดิ์ 16/05/2556
 12. 1797ต้องการทำงานผ่านเน็ตครับ โดย นาย ทนงชัย แก้วสีหะวงค์ 16/05/2556
 13. 1798ต้องหางานคีย์ข้อมุล ธุรการ แถวรามคำแหงและนนทบุรี โดย นางสาว ธัญลักษณ์ สาระพันธ์ 16/05/2556
 14. 1799ต้องการทำงาน โดย นางสาว ดวงแก้ว ศิลปรุ 16/05/2556
 15. 1800ธนิต วิมาลย์ โดย นาย ธนิต วิมาลย์ 15/05/2556